טיפול התנהגותי־קוגניטיבי בטריכוטילומניה: ניתוח מקרה